Cookies

Denne fortrolighedspolitik beskytter personlige oplysninger ved at regulere Kaltos brug af oplysninger, som du stiller til rådighed når du bruger Kaltos hjemmeside. Kalto er forpligtet til at beskytte alle brugeres fortrolige online oplysninger. Fortrolighedspolitikken har til formål at fastlægge klare retningslinjer for Kaltos måde at behandle data på.

Samtykke
Du giver dit samtykke til, at Kalto indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, når du tilmelder dig Kaltos services og ved at benytte denne hjemmeside.

Oplysninger som Kalto indsamler
Browsing på Kaltos hjemmeside kræver ingen oplysninger, der identificerer brugeren. Kalto kræver, at abonnenter afgiver de personlige oplysninger, som er nødvendige for, at Kalto kan sende de ønskede e-mails (nyhedsbreve etc.) til abonnenterne. Nogle af de krævede oplysninger er obligatoriske og klart markeret på registreringsformularen. Udfyldning af andre felter er frivillig. Kalto vil muligvis automatisk indsamle ikke-personlige oplysninger om dig, såsom hvilken type internet-browser du bruger eller om den hjemmeside, fra hvilken du klikkede dig videre til Kaltos hjemmeside. Du kan ikke identificeres ud fra disse oplysninger, og Kalto bruger dem kun til at stille en effektiv service til rådighed på Kaltos hjemmeside.

Deling af oplysninger og konsekvenser
Kalto sælger, distribuerer og udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, bortset fra til Kaltos moderselskab eller andre associerede parter, medmindre Kalto har din forudgående tilladelse hertil, eller medmindre lovgivningen kræver det. Kalto frigiver muligvis dine personlige oplysninger til Kaltos autoriserede, direkte markedsføringsbureau, medmindre du meddeler Kalto, at du ikke ønsker, at dette sker. 
Kalto forbeholder sig ret til at kontakte dig via e-mail og telefon i forbindelse med administrationen af dine konto oplysninger på Kaltos hjemmeside. 
På din anmodning fjerner Kalto ethvert abonnement (og de dertil knyttede personlige oplysninger) fra Kaltos database. Dette kan imidlertid medføre, at dit abonnement på e-mail ophæves, idet Kalto er nødt til at have en vis mængde oplysninger for at kunne oprette og administrere din konto.

Kalto forbeholder sig retten til at have adgang til og til at fremlægge individuelt identificérbare oplysninger med henblik på at overholde gældende lovgivning, domstolsafgørelser og lovlige myndighedskrav, og for at kunne drive systemerne korrekt og for at beskytte Kalto selv og Kaltos brugere. Hvis du ikke tidligere har modsat dig, at Kalto bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål, kan du ændre mening og gøre dette når som helst ved at skrive eller e-maile til Kalto. Denne hjemmeside administreres af Kaltos webmaster. 

Du kan kontakte os på Kalto.dk og/eller Kaltos hovedkontor, Vermundsgade 38e, 2. tv, 2100 Kbh Ø, info@kalto.dk

Kort om cookies
En cookie er nødvendig, for at din browser og et website kan kommunikere og dermed levere den service, som websitet tilbyder.
 De lægges typisk på din computer fra websites, du besøger.
 De understøtter funktioner som fx indkøbskurven, log-in, sprog og valuta, som du bruger på websitet.
 Annoncer eller videoer, som du klikker på, kan også lægge cookies.

I dine browserindstillinger kan du indstille, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes.

Links
Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom på, at Kalto ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på disse hjemmesider, og at Kalto derfor ikke påtager sig noget ansvar i forhold til sådanne hjemmesider og brugen heraf. Derudover godkender Kalto ikke automatisk noget produkt eller nogen service, der optræder på nogen tredjeparts hjemmeside. Du bør selv udvise forsigtighed og undersøge reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger på disse hjemmesider.

Meddelelse om ændringer
Hvis Kalto beslutter at foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik, vil Kalto placere en opdateret version på Kaltos hjemmeside. Denne version er senest opdateret den 1. September 2014.